Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

 

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/subs.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Молодіжна політика / Відділ сім’ї, молоді та спорту

Відділ Молодіжні заходи у справах сім’ї, молоді та спорту


 

ВІДДІЛ

у справах сім’ї, молоді та спорту

Збаразької районної державної адміністрації

 

1.

Повна (правильна) назва структурного підрозділу

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Збаразької райдержадміністрації

2.

Керівник структурного підрозділу:

 

 

 

 

 

- прізвище, ім’я, по-батькові

 

- дата народження

 

 

- стаж державної служби (загальний, на посаді)

 

 

- повна назва посади

 

 

 

3.

Головні спеціалісти відділу

 2

 

 

 

3.1

- прізвище, ім’я, по-батькові

 

 

- дата народження

 

 

- стаж державної служби (загальний, на посаді)

 

 

- повна назва посади

 

 

 

3.2

- прізвище, ім’я, по-батькові

 

 

- дата народження

 

 

- стаж державної служби (загальний, на посаді)

 

 

- повна назва посади

 

 

 

 

4.

Юридична адреса відділу (повна адреса)

47302, Тернопільська область, Збаразький район, м. Збараж, м-н. І. Франка 1 (1 поверх)

5.

Номер телефону відділу

(250) 2-23-56

6.

Електронна адреса відділу.

 – molod@zbarazh-rda.gov.ua

 

Основними завданнями відділу є:

- забезпечення в районі реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

- виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей, молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок і

     чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми;

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань

сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
      - готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, 
відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
      - розробляє і подає на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, 
спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
      - готує та подає в  установленому  порядку  аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
      - залучає громадські організації  фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до  виконання  
соціальних  програм  і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;
      -сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
      - здійснює заходи, спрямовані на пропагування  сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах 
компетенції підприємствам, установам  та  організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань 
запобігання насильству в сім'ї;
      - сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної 
бази;
      - удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і  молоді,  сприяє підтримці їх розвитку;
      - організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції,  форуми, фізкультурно-спортивні  заходи,  
спрямовані  на  підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;
      - координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
      - забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій 
сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
      - вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому 
і молодіжному середовищі;
      - проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;
      - здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
      - порушує  в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, 
присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
      - комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує  організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;
      - здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
      - сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
      - здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за 
дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
      - надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з  питань  ліцензування  фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
      - сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
      - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;
      - виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

 

Молодіжна політика, підтримка багатодітних сімей, демографічний розвиток:

Реалізація державної молодіжної політики включає в себе як загальнонаціональні заходи, так і ті, що спрямовані на вирішення конкретних проблем молодої людини.Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Збаразької райдержадміністрації тісно співпрацює з управліннями, відділами райдержадміністрації, організаціями, підприємствами району всіх форм власності, громадськими організаціями. У своїй роботі керується Конституцією України, Указами Президента України, Постановами Кабміну, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказами Мінсім’ямолодь, управління у справах сім’ї та молоді, а також Положенням про відділ.

Станом на 01.07.2013 року, в районі проживає 708 багатодітних  сімей, в них виховується 2316 дітей. Відповідно до Закону України « Про охорону дитинства», статтею 13 передбачено надання  державою багатодітним родинам пільги: 50-відсоткова знижка плати за користування житлом   ( квартирна  плата), 50- відсоткова знижка плати за комунальні послуги ( газопостачання, електропостачання), 50- відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, позачергового встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів. Передбачаються і ряд пільг  для дітей із багатодітних родин. Всі ці пільги сім»ї отримують при наявності  відповідних посвідчень для батьків та дітей багатодітних сімей. Видачу посвідчень здійснює відділ у справах сім’ї молоді та спорту відповідно до Єдиного обліку багатодітних сімей.

Для одержання багатодітними родинами району посвідчень, які дозволять отримувати державні пільги, формується на кожну сім»ю пакет документів. Видано розпорядження голови райдержадміністрації № 438 «Про організацію видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї в районі», згідно якого  забезпечено організацію, облік та видачу відповідних посвідчень згідно з вимогами  Інструкції. 

Для отримання посвідчень одному з батьків багатодітної сім’ї необхідно подати до відділу наступні документи:

1. Заяву батька або матері про видачу посвідчень.

2. Копії свідоцтв про народження дітей.

3. Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

4. Довідку про склад сім’ї.

5. Фотокартки (батьків та дітей віком з 6 до 18 років) розміром 30х40 міліметрів.

6. Довідку про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

 

 

 Оздоровлення дітей та молоді району:

Питання оздоровлення дітей та молоді району було і залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації.

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,   районної програми  відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2013 року.  затвердженої рішенням сесії районної ради №233 від 14 червня 2013 року забезпечено належну підготовку і проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей у першу чергу , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів, дітей що перебувають на диспансерному обліку, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

З метою належної підготовки та проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році в районі прийнята районна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року, затверджена рішенням 15 сесії 6 скликання №233 від 14.06.2013 року, в районі діють розпорядження голови районної державної адміністрації № 188 – од від 29.05.2013 року «Про підготовку до літнього оздоровлення дітей у 2013 році»,    № 219 – од від 17.06.2013 року «Про організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей у 2013 році», № 253 – од « Про організацію виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року».

       Оздоровлення та відпочинок дітей району проводилось в 39 районних пришкільних таборах з денним перебуванням дітей, в заміському таборі «Сокіл», в обласних та Всеукраїнських таборах за рахунок коштів:

-          районного та обласного бюджетів (розпорядник коштів відділ освіти райдержадміністрації);

-           коштів фонду соціального страхування;

-           коштів державного бюджету виділених управлінню агропромислового розвитку на оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

-           за рахунок залучених коштів (батьківська доплата, профспілкові внески, спонсорські кошти та інше);

-           відділом охорони здоров’я райдержадміністрації за рахунок направлень на оздоровлення в санаторно-курортні заклади;

-           відділом у справах сім’ї, молоді та спорту - згідно наказів головного управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.

         Базовим оздоровчим закладом в районі визначено табір «Сокіл» с.Чорний Ліс.

         Адміністрацією ТОВ «Табір «Сокіл» здійснено ряд робіт щодо облаштування та підготовки бази до початку оздоровчої кампанії (фарбування підлоги, вікон, стін, дверей, ремонт замків, скління вікон, ремонт тумбочок, фарбування умивальників, фарбування дерев’яного настилу, ремонт технологічного обладнання, холодильників, освітлення території та приміщень табору, підведення електричного струму до обладнання кухні, перевірка заземлення, ізоляція розеток та вимикачів). Дирекцією табору цього року придбано: 10 ліжок, 20 тумбочок, 24 матраців та 30 комплектів постільної білизни.

   Здійснено комплексну перевірку  дитячого оздоровчого закладу «Сокіл»  до початку оздоровчої кампанії  спільно з   районною санітарно-епідеміологічною станцією.

   Тривалість оздоровчої зміни в таборі «Сокіл», відповідно Закону України, становив - 21 день.

   Повна вартість путівки -1764 грн.

   При наявності довідки фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,  батьківська доплата вартості одного дня перебування дитини в таборі  складала 48 грн. (повна вартість батьківської доплати – 1008 грн.). У 2013 році проведено  3 оздоровчі зміни в яких оздоровлено 241дитина.

    Відділом освіти райдержадміністрації  та керівництвом табору «Сокіл» для роботи з дітьми було підібрано  працівників з педагогічним досвідом роботи. Крім педагогічних працівників з дітьми працювали студенти – практиканти Тернопільського педагогічного університету ім.. В. Гнатюка та інших навчальних закладів області.

        Відділ охорони здоров’я забезпечив табір «Сокіл» кваліфікованим медичним персоналом.

       Оздоровчу кампанію табір «Сокіл» розпочав 10 червня 2013 року. Під час проведення першої зміни в заміському таборі оздоровлено 96 дітей району, з них 37 дитини пільгової категорії, оздоровлення яких проводилось за рахунок коштів районного (70 тис. грн.) та державного (43,370 тис. грн.) бюджетів.

      Працівниками Збаразького РЦСССДМ в оздоровчому таборі «Сокіл» проводились ігротеки «Діти мають права»,  конкурси дитячих малюнків «Права дітей конвенції ООНУ», тренінгові заняття щодо профілактики негативних явищ в дитячому середовищі «Безпечна поведінка».

      Працівниками Збаразького РВ УМВС України в Тернопільській області проводилась охорона громадського порядку, попереджено дітей про недопустимість надзвичайних  подій,  самовільне залишення дітьми табору. 3 виховниками табору «Сокіл» проведено навчання щодо планування та забезпечення якісного відпочинку дітей,  дано  відповідні  рекомендації,  проведено інструктажі  щодо  дотримання  вимог  безпечного перебування дітей в межах табору.

       Під час проведення  оздоровчих змін в таборі «Сокіл» оздоровлено 241 діттина району, з них 37 дітей пільгових категорій.

      Таборові зміни, в пришкільних таборах з денним перебуванням, розпочались 27 травня і тривали по 14 червня 2013 року. Відпочинком охоплено 2048 дітей. Управлінням агропромислового розвитку за рахунок коштів з державного бюджету(45240грн.) передбачених на оздоровлення і відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села  в оздоровчих таборах «Сокіл» Збаразького району та «Лісова казка» Ланівецького району оздоровлено 58  дітей  даної категорії.

          За інформацією відділу хорони здоров’я в  обласних санаторних закладах оздоровлено 186  дітей.

Відповідно до наказів головного управління у справах сім’ї та молоді  облдержадміністрації на відпочинок та оздоровлення, в МДЦ «Артек та УДЦ«Молода гвардія» направлено 13 дітей. Крім цього діти району направлялись в обласні оздоровчі заклади та табори моря. Всього відповідно до наказів та виділених путівок відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації на оздоровлення направлено 64 дітей району, з них пільгових категорій  :

9 - дітей-сиріт та дітей, над якими встановлено опіку, піклування, 36 – дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 8-дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 22– талановитих та обдарованих дітей.

          Протягом червня-серпня 2013 року у 39 пришкільних таборах з денним перебуванням дітей, оздоровчому таборі «Сокіл», обласних та Всеукраїнських таборах, санаторіях оздоровлено 4808 дітей району, що становить 70% від загальної  кількості дітей шкільного віку (6868).

З них дітей пільгових категорій:

     - 44–дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

     - 76 – дітей-інвалідів;

     - 929 – дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

     - 838 – дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

     - 175 – талановитих  та обдарованих дітей;

     - 58 – дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

          Оздоровча кампанія завершилась успішно, не зареєстровано жодного нещасного випадку чи випадку дитячого травматизму.

      На оздоровлення та відпочинок дітей району у 2013 році використано 1250,0 тис. грн.  з них :

-          районний бюджет – 70,00 тис. грн.;

-          залучені кошти – 1180,0 тис. грн. (кошти фонди соцстраху, батьківська доплата, спонсорська допомога )

      Проблемними питаннями організації оздоровчої кампанії в районі залишаються :

    -  залучення позабюджетних коштів для підготовки бази «Сокіл» до оздоровлення дітей району влітку 2013 року;

    -  збільшення виділення коштів з районного бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій;

    - .забезпечення якісного харчування дітей під час перебування їх у пришкільних таборах.

        Аналізуючи вищезазначене , виходимо з пропозицією до керівництва району щодо збільшення виділення коштів у 2014 році на оздоровлення та відпочинок дітей, які згідно Закону України потребують першочергового направлення на оздоровлення, талановитих та творчих дітей, спортсменів – вихованців ДЮСШ району, та виділити кошти на реалізацію заходів Програми відпочинку та оздоровлення дітей району на період до 2015року.

 

Попередження насильства в сім’ї:

      Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. У більшості випадків протиправні дії проти когось із членів родини супроводжуються актами агресії, приниження та жорстокої поведінки. Подібні дії з боку насильника приводять до негативного фізичного, психічного та соціального стану здоров’я постраждалої особи чи кількох осіб, членів цієї родини. Щороку в Україні від насильства гине 10- 15 тисяч жінок. Як правило, найбільше страждають від сімейного насильства жінки, діти та люди похилого віку, хоча про останню категорію йдеться дуже мало.

     В основному кривдники поділяються на дві категорії: перша – це п’яниці, які напідпитку влаштовують у дома скандали і бійки, інша – чоловіки, для яких побиття є своєрідним ритуалом. Другий випадок значно важчий. Такі люди практично невиправні. Якщо у першому випадку людина у тверезому стані є цілком безпечною, то від людини з розладами психіки можна чекати чого завгодно. Не рідко жінки зазнають насильства від свекрух, батьків, братів та сестер, словом найближчих родичів. Як правило, це насильство психологічне. Головною проблемою жінок, які зазнають насильства, є занижена самооцінка. Трапляються і випадки коли насильство в сім’ї вчиняє жінка.

    Такій непростій ситуації щодо насильства в сім’ї у великій мірі сприяє незнання громадянами існуючого законодавства у цій сфері, незнання своїх прав та можливостей виходу зі складної життєвої ситуації.

Верховною Радою України 2001 року було ухвалено Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» та Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису». Прийняття законодавчої бази у сфері попередження насильства в сім’ї свідчить про винесення цієї проблеми з розряду приватної проблеми родини на державний рівень. Разом із тим, незважаючи на певні позитивні зрушення у розв’язанні проблеми насильства, механізм правового та соціального захисту потерпілих від насильства залишається недосконалим: не вистачає відповідних закладів для надання допомоги потерпілим та спеціально підготовлених фахівців у сфері запобігання насильству, неефективною є система раннього виявлення випадків насильства в родині. Недостатньо ефективною також є система санкцій, що застосовуються щодо осіб, які вчиняють насильство в сім’ї .

      В Збаразькому районі роботу з попередження насильства в сім’ї, здійснюють відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба дільничних інспекторів та група кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВС України в Тернопільській області.

      Між службами налагоджено співпрацю та обмін інформацією, що регламентується Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, затвердженої спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 року № 3131/386.  

      Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 серпня 2013 року № 264 - од «Про районну міжвідомчу координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми». Засідання координаційної ради проводились щоквартально.

 

 

                             Розвиток фізичної культури і спорту:   

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації бере активну участь у реалізації соціальних ініціатив Президента України

Одним із основних завдань відділу є забезпечення реалізації на території району державної політики з питань фізичної культури та спорту, організація і проведення  фізкультурно – спортивних заходів серед широких верст населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя. В районі проводиться робота по створенню сприятливих умов для впровадження ефективних форм і методів фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізичного та духовного розвитку особистості, задоволення потреб населення у зміцненні здоров’я, розвитку масового спорту, спорту вищих досягнень. Приділяється належна увага питанням збереження кадрового потенціалу, підвищення фахового рівня працівників галузі, здійснюються заходи щодо пропаганди здорового способу життя, залучення до занять фізичною культурою і спортом всіх верств населення.

На сьогоднішній день для заняття фізичною культурою та спортом дітей та молоді в районі створено та активно працюють: районна рада ФСТ “Колос”, Доброводівська ДЮСШ ФСТ “Колос” в які займаються 219 учнів поділених на 15 груп, районна комунальна ДЮСШ відділу освіти РДА в якій займаються 260 учнів, поділених на 19 груп, спортивний клуб  з вільної боротьби “Чемпіон” в якому займаються 60 учнів, Збаразька районна Федерація футболу –проводить чемпіонати, кубок з футболу Збаразького району, зимові і літні турніри з міні футболу, міні футбол серед ветеранів футбольний клуб “Галич”,в якому займаються 23 гравці, футбольний клуб “Авангард”, Старозбаразький сільський комунальний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” в яких створені та працюють гуртки та секції де діти та молодь району мають можливість безкоштовно займатись футболом, волейболом, баскетболом, вільною боротьбою, гирьовим спортом, легкою атлетикою, настільним тенісом, біатлоном.

Протягом I півріччя 2013 року з метою залучення дітей до фізичної культури та спорту в районі проведено змагання в загальноосвітніх навчальних закладах I-II-III ступенів за програмою XVII Спортивних ігор учнівської молоді Тернопільщини з таких видів спорту :легкої атлетики, волейболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, футболу, баскетболу. У змаганнях з легкої атлетики взяли участь 259 учасників,з волейболу -429 часників,з настільного тенісу - 103 учасники, з легкоатлетичного кросу - 202 учасники, з футболу – 428 учасників та з баскетболу -217 учасників.

               Окрім того, вихованці спортивного клубу «Чемпіон» взяли участь в 2 Всеукраїнському турі пам’яті видатних борців, що проходив в Чернівецькій області і чемпіонаті області з вільної боротьби; в лютому  команди району взяли участь у турнірі з більярду, що проходив в м. Кременець, перемогу здобула команда з Вишнівця; - 24 -26 травня 2013 року в м. Збараж проведено 10 Міжнародний юнацький турнір з вільної боротьби, за участю команд з Росії, Польщі, Латвії. Німечинни та міст України.

             Проведено турнір з міні – футболу «Стрітення 2013» завдяки діяльності Старозбаразького сільського комунального центру фізичного здоров’я, «Спорт для всіх»; команди взяли участь в міжобласному турнірі з міні – футболу з нагоди Дня захисника вітчизни зайнявши 5 місце; проведено відкриту першість Доброводівської ДЮСШ з футболу серед юнаків на стадіоні ЗОШ № 3. Проходить чемпіонат області з футболу.

            Проводиться робота щодо розвитку волейболу. Проведено районні фінальні змагання Збаразької ради ФСТ «Колос» з волейболу присвячені пам’яті командира «УПА – Північ» Д. Клячківському. І місце здобула команда с. Кобилля, ІІ місце с. В. луб’янки, ІІІ – місце с. Залужжя.; в березні команда району взяла участь в першості області з волейболу серед юнаків 1997 – 1998 року, де зайняла І – місце. Завершився чемпіонат області  ДЮС ліги серед юнаків 1995/97 років, перемогу здобули команда Збаразької ДЮСШ і стали чемпіонами області ДЮ волейбольної ліги.

            Щодо розвитку гирьового спорту, в лютому 2013 року Багрію П.Ф. присвоєно звання  заслуженого тренеру України з гирьового спорту. В квітні 2013 року в с. Шилах проведено відкриту першість району з гирьового спорту.26 -30.06.2013 року наші спортсмени Роман Порохняк та Микола Герас на чолі з тренером Багрієм П.Ф. беруть участь у чемпіонаті України з гирьового спорту, який буде проходити в м. Луганськ.

            В районі налічується 54 – спортивних майданчики для ігрових видів спорту. 32 – спортивних майданчики з тренажерним обладнанням. Протягом березня – жовтня 2013 року  у ході проведення комплексної перевірки навчальних закладів району буде детально вивчено питання щодо наявності ? функціонування  шкільних і дошкільних  спортивних майданчиків та проведення заходів із покращення їх стану. Планується в районі будівництво нового спортивного майданчика. Гуртковою та секційною роботою охоплено 543 учні

У 2014 році планується проведення районного етапу Національного турніру шкільних баскетбольних команд серед команд шкіл району.

У 2013 році заплановано завершити ремонт дахової покрівлі адміністративного будинку стадіону, встановлення гумових бігових доріжок довкола поля стадіону, встановлення електроопалення адміністративного корпусу стадіону, завершити ремонтні роботи по облаштуванню другої роздягальні, придбання спортивного майданчика із штучним покриттям.

 
 

Інформаційні послуги

 

Фандрайзинг в районі

  

 

Актуальна тема

Щодо будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території Базаринської сільської ради

 

Детальний план території для індивідуального  садівництва  учасникам АТО  на території  Збаразької  міської ради

 

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Збаразькому районі на 2017-2018 роки

Проект районної програми розвитку фізичної культури та спорту в сільській місцевості

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання

при районній державній адміністрації

 


Семінар на тему: "Тендери в Україні. Публічні електронні закупівлі. Система електронних закупівель PROZORRO. Законодавчі та технічні аспекти функціонування. Як не допустити помилок та позбутися ризиків."

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

щодо надання пільг окремим категоріям громадян на 2017-2019 роки

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

впровадження Української Хартії  вільної людини в навчальних закладах

Збаразькогорайону  на 2017-2020 роки

 

Програма інформатизації

Збаразькогорайону

на 2018 - 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

 забезпечення виконання Збаразькою районною

 державною адміністрацією повноважень, делегованих

Збаразькоюрайонною радою на 2018-2020 роки

 

Районна цільова програма

   підтримки військовослужбовців, зарахованих для  проходження служби в Збройних Силах України за контрактом на 2018 рік

 

 ПРОГРАМА

сприяння оборонній,мобілізаційній готовності та відбору громадян району на військову службу за контрактом і  призову на строкову військову службу у Збаразькому районі на 2018 – 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

захисту населення і території Збаразького району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку

Збаразькогорайону на 2018 рік